Felix once disappered from me and I couldn't find him. After a long search without result he suddenly appeared in the kitchen with a bang. It took me some time to figure out where he had been.
Felix försvann för mig en gång och jag kunde inte hitta honom. Efter långt fruktlöst sökande dök han plötsligt upp i köket med en smäll. Det tog ett tag innan jag kom på var han hade varit.


This is Felix hideaway (inside the top on the kitchen cabinets)
Här gömmer Felix sig (inuti överbyggnaden på köksskåpen)

To get there he has to get vertcally up beside the stove and go round the cabinets inside the top.
För att komma dit måste han ta sig upp vertikalt vid spisen och sen gå runt skåpen på insidan.

This is where to get up!
Här tar man sig upp!

I opend he's hideaway to clean it up but to my surprice it was almost clean as it was!
Jag öppnade hans gömställe för att städa men till min förvåning var det nästan rent som det var!

Of cource I need a picture on the cat in the hideaway, Felix in front and Smulan behind him.
Måste klart ha ett kort på katten i gömstället, Felix längst fram och Smulan bakom honom.

Till-bak-s till förra sidan